عملکرد فعالان بازار فولاد

0

براساس تحقیقات به عمل آمده فعالان بازار فولاد در کار نامه هفت ماهه ۹۸، رشد تولید پنج درصدی شمش فولاد خام و هفت درصدی تولیدات فولادی نسبت به دوره مشابه سال ۹۷ ثبت شد.بنا بر این مجموع تولید فولاد میانی به رقم ۱۵ میلیون و ۱۶۸ هزار تن رسید که نسبت به رقم ۱۴ میلیون و ۴۵۴ هزار تن فعالیت هفت ماهه سال گذشته افزایش پنج درصدی دارد.
بر پایه این داده های ثبتی، از مجموع تولید شمش فولادی طی ماه های ابتدایی سال جاری سهم بیلت و بلوم هشت میلیون و ۸۷۲ هزار تن و اسلب ۶ میلیون و ۲۹۶ هزار تن است.هم چنین کل تولیدات فولادی در مدت زمان مذکور  به رقم ۱۱ میلیون و ۷۵۲ هزار تن رسید که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته هفت درصد افزایش نشان می دهد. میزان تولید هفت ماهه ۹۷ تولیدات فولادی ۱۰ میلیون و ۹۵۵ هزار تن بود.
آمار عملکرد سال ۹۷ نشان می دهد که سهم مقاطع طویل فولادی پنج میلیون و ۶۸۲ هزار تن و سهم مقاطع تخت فولادی ۶ میلیون و ۷۰ هزار تن است که در مقایسه با دوره مشابه سال ۹۷ به ترتیب رشد هشت و هفت درصدی دارد.از این رو بر پایه این بررسی در بخش مقاطع طویل فولادی بیشترین رشد تولید مربوط به تیر آهن در دوره چند ماهه سال ۹۸ در مقایسه با سال گذشته ۲۷ درصد می باشد و در زمینه مقاطع تخت فولادی هم ورق پوشش ‌دار با افزایش ۲۴ درصدی رو به رو است.
 میزان تولید تیرآهن در چند ماه اخیر سال به رقم ۶۲۵ هزار تن رسید، از این رو در دوره مشابه سال گذشته ۴۹۲ هزار تن تولید ثبت شده بود.علاوه بر این میزان تولید ورق پوشش ‌دار در سال ۹۸ به رقم ۹۷۵ هزار تن رسید، درحالی که در مقایسه با دوره های گذشته رقم ۷۸۸ هزار تن به ثبت رسیده بود

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.