مرور رده

3

تبدیل تهدید به فرصت در بازار آهن

جمعی از تولیدکنندگان فولاد در بازار با توجه به شرایط اقتصادی ایران به جای بالا و پایین کردن های پی در پی قیمت با اندیشه صحیح به این نتیجه رسیدند که ذائقه مصرف‌کنندگان تا حدود زیادی تغییر کرده است و بسیاری از تولیدکنندگان نیز به منظور