مرور رده

2

عملکرد فعالان بازار فولاد

براساس تحقیقات به عمل آمده فعالان بازار فولاد در کار نامه هفت ماهه ۹۸، رشد تولید پنج درصدی شمش فولاد خام و هفت درصدی تولیدات فولادی نسبت به دوره مشابه سال ۹۷ ثبت شد.بنا بر این مجموع تولید فولاد میانی به رقم ۱۵ میلیون و ۱۶۸ هزار